Podjetje Inter mak d.o.o. želi z operacijo “Vzpostavitev e-poslovanja v podjetju Inter mak d.o.o.” (krajše: E-INTERMAK), ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, nadgraditi svoje poslovanje z uporabo najnovejših informacijsko komunikacijskih tehnologij. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Z operacijo »E-INTERMAK« bomo izboljšali položaj na tujih trgih ter na njih povečali prepoznavnost naših storitev in produktov. Za realizacijo slednjega bomo v okviru operacije izvedli naslednje ukrepe:
• elektronska izmenjava med partnerji,
• spletne strani za tuje trge,
• spletna trgovina,
• produktno-prodajni video,
• krepitev kompetenc – usposabljanja.

Za kakovostno in uspešno izvedbo zapisanih ukrepov bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci: Positiva rešitve d.o.o. (elektronska izmenjava med partnerji, spletne strani za tuje trge, spletna trgovina), Postprodukcijska dejavnost Jure Kotnik s.p. (produktno-prodajni video), M&M Mojca Žlebnik s.p. (krepitev kompetenc – usposabljanja).

Operacija »E-INTERMAK« bo s spletno pojavnostjo širila prepoznavnost podjetja, utrjevala ugled podjetja, informirala potencialne potrošnike o celoviti uslugi ter kakovosti izdelkov in storitev. Operacija bo podjetju tako omogočila povečanje dosega na tujem trgu, hkrati pa optimizacijo stroškov, povezanih z nastopanjem na tujih trgih. Z orodji za merjenje analitičnih podatkov bo podjetje pridobilo tudi koristen vir podatkov, ki bodo olajšali strateške odločitve podjetja.

Glavni cilji operacije »E-INTERMAK« so: vzpostavitev elektronske izmenjave med partnerji, širitev poslovanja podjetja na tujih trgih in povečanje mednarodne prepoznavnosti.

Dodatno k omenjenim ciljem, bo operacija omogočila tudi realizacijo naslednjih ciljev:
• izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja,
• izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih,
• odzivni design spletne strani,
• integrirana analitika za spremljanje obiskanosti spletne strani,
• izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja,
• izdelava produktno-prodajnega videa v tujem jeziku v dolžini vsaj 2 minuti,
• izvedba usposabljanja – krepitev kompetenc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 29.400,00 EUR.

Spirit Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropski sklad za regionalni razvoj